Disclaimer

 

Ondanks dat wij alle informatie zo zorgvuldig mogelijk op onze site zetten, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site en alle subs of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Met vriendelijke groet,

Directie Cafetaria Moos